Info okno   Hledat text:
Hledat rok:
Nová kronika/ Login / Zapomenuté heslo

Počet článků: 3
Počet foto.: 0

online-kronika.cz
Kontakt


Obsah záložky - 2018 - 2018-2018
Strana 2

Hasičské desatero

 

 

  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnost bratrské pomoci ve štěstí.

 

  • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 

  • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej  v činnosti hasičské svého zdraví.

 

  • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

 

  • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, hleď se jich povznést.

 

  • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

 

  • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

 

  • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

 

  • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.

 

  • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.